menu_fooldal
menu_bemutat
menu_arlista
menu_termekek
menu mark IEK
menu mark Multiplay kabinet
GSM távfelügyeleti
rendszer
Adatbázis kezelő
menu_bemutat
PA kitek
PA viszonteladás
PA felújítás
MKEH hitelesítés
Szervíz
Tudástár
Szaktanácsadás
menu_bemutat
menu_bemutat


MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A  PÉNZNYERŐ  AUTOMATA   INTEGRÁLT ELLENŐRZŐ  KÉSZÜLÉK (IEK)   EGYSÉGES   ADATKOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETÉNEK  KIALAKÍTÁSÁHOZ.

A műszaki követelmények kialakítása a 21/2000. (V.18.) PM rendelet 2. számú mellékletének V.pontja szerinti felhatalmazás, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény 4. § (1) alapján történt.                                                

TARTALOMJEGYZÉK

 

1.      ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTELMEZÉS
2. 1.  ADATÁTVITELI  SZABVÁNY
2. 2.  ÁRAMKÖRI  KAPCSOLAT  KIALAKÍTÁSA
2. 3.  ADATÁTVITELI  JELEK  ELEKTROMOS  PARAMÉTEREI
2. 4.  ÁTVITELI  SEBESSÉG
2. 5.  HARDVER KULCS, CSATLAKOZÁSI HELY KIALAKÍTÁSA, ADATÁTVITELI    PROTOKOLL
3. 1.  ADATGYŰJTÉS, ADATRÖGZÍTÉS
3. 2.  KONFIGURÁLÁSI  ADATOK
3. 3.  ADATKIOLVASÁS, ADATBEÍRÁS
3. 4.  ELLENŐRZŐÖSSZEG ( CHECKSUM )
3. 5.  HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG, HARDVER KULCS HASZNÁLATA
3. 6. VEZÉRLŐPARANCSOK  LEÍRÁSA,  KÓDOLÁS

1.  ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTELMEZÉS

Az integrált ellenőrző készülék (továbbiakban: IEK) olyan, a gyártó által szabadon meghatározott és beépített hardver eszköz, ami a PA plombált központi egységének dobozán belül található, a vezérlőrendszerrel adatkommunikációs kapcsolatban van és rendszertechnikailag önálló egységként működik. Feladata, hogy az automata működése során keletkező meghatározott adatokat összegyűjtse, rögzítse, azokat a jogszabályi előírásnak megfelelő ideig megőrizze, valamint egységes, szabványos csatlakozófelületen biztosítsa a konfigurációs adatok bevitelét és a tárolt adatok kiolvasását. Az integrált ellenőrző készüléknek 5 évig meg kell őriznie az éves, a negyedévi és a havi halmozott értékeket. Ezenkívül az utolsó 1 hónap rögzített adatait napi bontásban is tárolnia kell. Az IEK-nek  a következő adatokat kell rögzítenie:

1. Befizetett pénz halmozott értéke (Ft) ( BE )
2. Kifizetett pénz halmozott értéke (Ft) ( KI )
3. Eljátszott tét halmozott értéke (Ft) ( TÉT )
4. Játékokban elért nyeremények halmozott értéke (Ft) ( NYER )
5. Napi legnagyobb nyeremény értéke (Ft) ( NYMAX )
6. Játékszám (JSZÁM)

A fenti adatok közül az első három ( BE, KI, TÉT ) mennyiségét min. 7 helyiértékes elektromechanikus számlálóknak is rögzíteniük kell, ezek helyes vezérlése a PA feladata. A nyeremény két egymást követő start között ( tehát egy játékban ) elért nyeremények összege. A nyeremények halmozott értéke ( NYER ) pedig a játékonkénti nyeremények folyamatos összegzésével alakul ki. A napi legnagyobb nyeremény ( NYMAX ), a játékonként elért nyeremények közül a legnagyobb. Ennek értékét és a nyerés időpontját ( óra, perc ) rögzíteni kell. A játékszámláló  ( JSZÁM ) a lejátszott játékok számának halmozott értékét mutatja, tehát minden újabb játék indításakor ( TÉT adat érkezése után ) a száma eggyel növekszik. Az  IEK által rögzített adatokból származtatott mennyiségek számolhatók ki, például a jogszabályban előírt kifizetési hányad is. A származtatott mennyiségek kiszámítása és megjelenítése a kiolvasó eszköz feladata.

2. 1. ADATÁTVITELI SZABVÁNY

Az IEK adatkommunikációs kapcsolata a kiolvasó, vagy konfiguráló eszközzel adatátviteli szempontból egységes paraméterek szerint történik.

Adatátviteli szabvány EIA RS232C (CCITT V.24, DIN 66020)
Adatátviteli protokoll Aszinkron soros átvitel
Adatátviteli sebesség (bit/s) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 ( Baud rate )
Startbit (db) 1
Adatbit (db) 8
Stopbit (db) 1
Paritásbit (db) nincs
Összekötés jellege DTE - DTE kétirányú
Összekötési forma 3 vezetékes null modem
Kiolvasó, konfiguráló eszköz
csatlakozójának típusa
9 pólusú Sub D apa
IEK csatlakozójának típusa 9 pólusú Sub D apa
Összekötő kábel 9 pólusú Sub D anya-anya

 

2. 2. ÁRAMKÖRI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA

Az  IEK  három vezetékkel kapcsolódik a kommunikációs eszközökhöz. Ezek bekötése és funkciója szabványos. A jelvezetékek megnevezése a következő:

 •         RxD  ( Receive Data ) :  Vételi adat
 •         TxD  ( Transmit Data ) :  Adás adat
 •         GND  ( Ground ) :  Föld ( közös )

A  9 pólusú Sub D csatlakozó lábkiosztása:

Sorszám          Megnevezés

1        DCD ( Data Carrier Detect ) - üres
2        RxD ( Receive Data )
3        TxD ( Transmit Data )
4        DTR ( Data Terminal Ready ) - üres
5        GND ( Ground )
6        DSR ( Data Set Ready ) - üres
7        RTS ( Request to Send ) - üres
8        CTS ( Clear to Send ) - üres
9        RI ( Ring Indicator ) - üres

2. 3. ADATÁTVITELI JELEK ELEKTROMOS PARAMÉTEREI

A  9 pólusú Sub D csatlakozóra bipoláris vonali jelek kerülnek, amelyek a szabványnak megfelelően logikai 0 ( SPACE ) és logikai 1 ( MARK ) állapotokat kódolnak.

SPACE (0) = +3 V ...... + 25 V
MARK  (1) = -3 V ......  - 25 V
( A legtöbb gyakorlati esetben a feszültségszint +/- 12 V körüli értéke használatos )

A vonali jelek ideális esetben négyszögjelek. A jeladó áramköröknek ezt minél jobban meg kell közelíteni. A négyszögjel a valóságban a csatlakozó kábel szórt kapacitása miatt torzul, az átvitel differenciáló ill. integráló jellegű lesz. Ilyenkor a jelalak oszcilloszkópos vizsgálatánál túllövések, tetőesés, csillapított rezgések láthatók. A hiba az adatátvitel biztonságát csökkenti. Az összekötő kábel tehát adatátvitelre készült, az előírt adatátviteli sebességre alkalmas típus legyen.

2. 4.  ÁTVITELI SEBESSÉG  ( BAUD RATE )

Az  IEK  több szabványos adatátviteli sebességgel működhet. Az alábbi táblázat az átviteli sebességértékeket,  valamint az 1 bit és az 1 byte átviteléhez szükséges időt mutatja.                                           

  bit/s

   1 bit átvitelének

          1 byte átvitelének

 

      ideje (µsec)

             ideje (msec)

     

(1 startbit, 8 adatbit, 1 stopbit)

1200

833,3

 

8,33

 

2400

416,7

 

4,17

 

4800

208,3

 

2,08

 

9600

104,2

 

1,04

 

19200

52,1

 

0,52

 

38400

26,1

 

0,26

 

Ajánlott adatátviteli sebesség 9600 bit/s.

A következő ábrán példaként az  53H  szám átviteli jelalakja látható.

          D7  D6  D5  D4        D3   D2   D1  D0
53H =  0    1    0    1    |    0     0    1    1                   
msb                                          lsb --------> elsőként kerül átvitelre
............5                            3

 

2. 5.  HARDVERKULCS,  CSATLAKOZÁSI HELY KIALAKÍTÁSA,

         ADATÁTVITELI PROTOKOLL

Az IEK hozzáférési szintjei hardverulccsal érhetők el. A hardverkulcs egy olyan áramkör, amely egyedi azonosításra alkalmas. Ez azt jelenti, hogy minden ilyen áramkörnek kódszáma van és minden kódszám a gyártó által garantáltan csak egyszer fordul elő. Az  IEK-t a Dallas Semiconductor cég DS 2401  típusjelű áramkörét tartalmazó hardver kulcsok fogadására, azonosítására kell felkészíteni. A hardver kulcs gyakorlatilag egy  6,3 mm átmérőjű mono jack dugó, amibe az említett áramkör kerül beépítésre.

A csatlakozási hely egy 6,3 mm átmérőjű szabványos mono jack csatlakozó aljzat. Az aljzatot szintén a dobozolt egységen hozzáférhető módon kell elhelyezni. Az aljzat szabvány szerinti GND kivezetése a DS 2401 GND -hez csatlakozik, a másik kivezetésen (jelvezeték) keresztül pedig az adatforgalom (DQ) zajlik.

Az adatátvitel a DS 2401 áramkör gyári katalógusában részletesen leírt egyvezetékes protokoll szerint történik. A katalógusban előírt műszaki paramétereket be kell tartani! Az IEK-ben a hardverkulcshoz kapcsolódó elektronikát úgy kell megtervezni, hogy az IEK meghibásodása esetén az a hardverkulcs áramkörét ne tegye tönkre, valamint a csatlakozó rövidzára esetén se károsodjon.

3. 1.  ADATGYŰJTÉS, ADATRÖGZÍTÉS

Az IEK-nek többfajta, egymástól különböző adatcsoport logikai kezelését kell megoldani. Ezek az adatcsoportok a következők:

 •         A játék során folyamatosan keletkező korábban említett adatok ( BE, KI, TÉT, NYER, NYMAX, JSZÁM ) halmozott értéke időről időre változik. Ezen adatok mindegyike bármely időpontban mint pillanatnyi érték rendelkezésre kell álljon.
 •         A különböző naptári időpontokhoz kötött zárások adatai, mint lekönyvelt adatok a jogszabályban előírt ideig megőrzendők. Így tehát 31 db napi, 61 db havi, 21 db negyedéves és 6 db éves adatcsoport eltárolása szükséges.
 •         Az OMH a PA hitelesítésekor számos konfigurációs adatot rögzít, tehát egyrészt meg kell oldani ezen konfigurációs adatok beírását, másrészt biztosítani kell ezen adatok  kiolvashatóságát.
 •         Az összes adat nyilvántartása az idő függvényében valósul meg, ezért a mindenkori pontos időt valós idejű órának ( real time clock ) kell előállítani és az óraadatok  korlátlan kiolvasását állandóan lehetővé kell tenni. A valós idejű óra pontossága a havi +/- 1 percet nem haladhatja meg. A valós idejű óra beállítását, átállítását kitüntetett figyelemmel kell kezelni. Az IEK órájának beállítását, átállítását csak OMH laboratóriumban végezhetik el.
 •         A konfigurálási adatok beviteléhez és a valós idejű óra beállításához írási parancsok kiadása szükséges. Az ilyen írási parancsok kiadását eseménynaplózással kell egybekötni. Erre a célra olyan nem felejtő memória területet kell elkülöníteni, ahonnan a változtatások előtti összes konfigurálási, illetve valós idejű óra adat a IEK jogszabályban előírt teljes működési időtartama alatt lekérdezhető, nyomon követhető.
 •         Az írási parancsok kiadása az OMH konfigurálást végző szakember jogköre. Ezért a gyártók az üzemeltetők részére csak olyan kezelő szoftvert hozhatnak forgalomba, ami a konfigurálási, valós idejű óra állítási parancsokat nem tartalmazza. Az SZF és az OMH jogkörébe tartozó műveletek ( pl. konfigurálás, valós idejű óra állítás írási műveletei, eseménynapló olvasás, stb. )  csak jogosultság ellenőrzése, azaz kódszó megadása után kezdeményezhetők. Ezeknek a különösen fontos kódszavaknak a hosszúidejű, biztonságos, külső személy számára hozzáférhetetlen tárolását kell meg valósítani.        

A tárolt adatokra a következő megállapítások érvényesek:

 •         Minden számlálóérték 4 bájtos hexadecimális számként értelmezett. Az olvasáskor szükséges hexa – decimális átalakítás a kiolvasó eszköz feladata. A konfigurálás során a kezdő számlálóértékek beírásakor szükséges decimális – hexa átalakítást, valamint a származtatott mennyiség(-ek) kiszámítását ( pl. kifizetési hányad ) szintén a kiolvasó eszköz végzi.
 •         A számlálók a rögzített mennyiségeket 1 forint egységben mutatják. (Amennyi a számérték, annyi forint a mennyiség.)
 •         A valósidejű óra adatai ( dátum, idő ) binárisan kódolt decimális ( BCD ) számokként, a szokásos formában  év, hónap, nap, óra, perc ( éé,hh,nn,óó,pp ) értelmezettek.
 •         A konfigurálási adatok többsége állandó adat, vagyis számokból és/vagy betűkből álló vegyes karaktersorozat, ezért tárolásuk ASCII  formátumú.
 •         A kulcskód 8 bájtos hexadecimális számot jelent ( részletesen DS 2401 adatlap )

Az adatátviteli vezérlőparancsok ismertetése előtt részletesen is áttekintjük az adatcsoportokat, amik az egységes soros csatlakozófelületen keresztül kiadott parancsok szerint nézve ’’ csak olvasható ’’  vagy  ’’ írható és olvasható ’’ adatokat tartalmaznak.

1.      Pillanatnyi számlálóállások:

Adatok olvasása:               jogosultsággal

Adatok írása:                     OMH konfiguráláskor az induló értékeket

                                         ( ezenkívül csak a PA írhatja )

BE ......................................................................  = 4 byte
KI ........................................................................  = 4 byte
TÉT......................................................................  = 4 byte
NYER ..................................................................  = 4 byte
NYMAX, ÓRA, PERC ......................................   = 4 + 1 + 1 = 6 byte
JSZÁM ................................................................  = 4 byte

2.      Napi adatok ( 31 db ):

Adatok olvasása:               jogosultsággal

Adatok írása:                   OMH konfiguráláskor az induló számlálóállásokat
( ezenkívül csak a PA írhatja )

ÉV, HÓ, NAP, BE, KI, TÉT, NYER, NYMAX, ÓRA, PERC   
1....1.....1.....4...4....4.......4.........4........1.......1.....        = 25 byte

3.      Havi adatok ( 61 db ):

Adatok olvasása:               jogosultsággal

Adatok írása:                     OMH konfiguráláskor az induló számlálóállásokat
( ezenkívül csak a PA írhatja )

ÉV,  HÓ,  BE,  KI,  TÉT,  NYER            

 1.....1.....4.....4......4......4......................................    = 18 byte

4.      Negyedévi adatok ( 21 db ):

Adatok olvasása:               jogosultsággal

Adatok írása:                     OMH konfiguráláskor az induló számlálóállásokat
( ezenkívül csak a PA írhatja )

ÉV,  NEGYEDÉV,  BE,  KI,  TÉT,  NYER        

 1.........1..........4.....4......4.......4........................... = 18 byte

(NEGYEDÉV: 01h=első, 02h=második, 03h=harmadik, 04h=negyedik)

5.      Évi adatok ( 6 db ):

Adatok olvasása:               jogosultsággal

Adatok írása:                    OMH konfiguráláskor az induló számlálóállásokat
( ezenkívül csak a PA írhatja )

ÉV,  BE,  KI,  TÉT,  NYER         

 1.....4....4.....4.......4.............................................      = 17 byte

6.      OMH konfigurálási adatok ( 18 db):

Adatok olvasása:               jogosultsággal

Adatok írása:                     OMH konfiguráláskor

  1 – 13. adat :  ASCII  formátumban értelmezett karakterekből áll

14 – 17. adat :   HEXADECIMÁLIS számként értelmezett karakterekből áll

       18. adat :   ASCII formátumban értelmezett karakterekből áll

7.      Valós idejű óra adatok:

Adatok olvasása:               jogosultsággal

Adatok írása:                     OMH konfiguráláskor

ÉV,  HÓ,  NAP,  ÓRA,  PERC   

 1.....1......1.......1.......1.........................................     = 5 byte

           

8.      Valós idejű óra be(át)állítás eseménynapló adatok ( 60 db ):

Adatok olvasása:               jogosultsággal ( SZF, OMH )

Adatok írása:                     kívülről nem lehetséges, az IEK automatikusan végzi

ÉV, HÓ, NAP, ÓRA, PERC,  ÉV, HÓ, NAP, ÓRA, PERC      

 1....1.....1......1......1.......1.....1....1......1.......1.......        = 10 byte

               új beállított idő              beállítás előtti idő             

9.      OMH  konfigurálási eseménynapló adatok ( 20 db ):

Adatok olvasása:               jogosultsággal ( SZF, OMH )

Adatok írása:                     kívülről nem lehetséges, az IEK automatikusan végzi

  1 – 13. adat :       ASCII  formátumban értelmezett karakterekből áll

14 – 17. adat :       HEXADECIMÁLIS számként értelmezett karakterekből áll

       18. adat :       ASCII formátumban értelmezett karakterekből áll

19 – 23. adat :       HEXADECIMÁLIS számként értelmezett karakterekből áll

                                   ( számlálók pillanatnyi értékei )

                                   ---------------------------------------------- összesen      : 366 byte                               

               24. adat :                    Mentési dátum, időpont adatok ....................           :     5 byte   

                                                                                                                 -----------------

                                                                                                                 =  371 byte                                                                                                                                        

10.    Kulcskód adatok ( 192 db ):

 Adatok olvasása:  az IEK olvassa, használja, jogosultsággal olvasható

 Adatok írása:        csak jogosultsággal írható

(64 SZF kulcs+64 OMH kulcs+32 HIT. LABOR kulcs+32 SZERVEZŐ kulcs)
Összesen 192 db kulcskód …………192 x 8 byte kulcskód = 1536 byte

11.  SZF  kulcshasználat eseménynapló adatok ( 20 db ):

 Adatok olvasása:               jogosultsággal ( SZF, OMH )

 Adatok írása:                    kívülről nem lehetséges az IEK automatikusan végzi

 KULCSKÓD, ÉV, HÓ, NAP, ÓRA, PERC,  ÉV, HÓ, NAP, ÓRA, PERC     

    8............1....1.....1......1........1.......1.....1.....1.......1.......1.......= 18 byte

                          kulcshasználat kezdet           kulcshasználat vége   

12.  OMH  kulcshasználat eseménynapló adatok ( 20 db ):

 Adatok olvasása:  jogosultsággal ( SZF, OMH )

 Adatok írása:        kívülről nem lehetséges az IEK automatikusan végzi

 KULCSKÓD, ÉV, HÓ, NAP, ÓRA, PERC,  ÉV, HÓ, NAP, ÓRA, PERC     

    8............1....1.....1......1........1.......1.....1.....1.......1.......1.......= 18 byte

                      kulcshasználat kezdet           kulcshasználat vége  

3. 2.  OMH  KONFIGURÁLÁSI  ADATOK

                összesen: 48 + 76 + 144 + 14 + 64= 346 byte


gyártási adatok

1.      PA típusa ____________________________     :  16 byte

2.      PA gyári száma _______________________      :  16 byte

3.      PA gyártási időpontja __________________       :  16 byte

 


OMH adatok

4.      PA hitelesítési engedély száma _____________   :  16 byte  

5.      PA hitelesítési engedély érv. ideje ___________  :  16 byte  

6.      Programkártya gyártási száma ____________      :  16 byte  

7.      OMH azonosítási szám ___________________      :    8 byte  

8.      Hitelesítő kódja ___________________________   :    2 byte  

9.      Hitelesítés időpontja ____________________       :  16 byte

10.    Hitelesítő labor (HL) kódja __________________     :    2 byte  


sz. szervező adatai

11.  SZF bizonyítvány száma ___________________       :  16 byte                    

12.  Szerencsejáték szervező neve ______________       :  64 byte

13.  Szerencsejáték szervező címe ______________       :  64 byte


száml. kezdeti adatai

14.  Számlálók lépésértéke ( Ft )  ........................       :   2 byte

15.  BE számláló induló értéke ( Ft )......................       :   4 byte

16.  KI számláló induló értéke ( Ft ).......................       :   4 byte

17.  TÉT számláló induló értéke ( Ft )......................      :   4 byte


OMH adatok

18.  Megjegyzés ____________________________          :  64 byte

        Automatikusan mutatott pillanatnyi értékek

19.  BE számláló pillanatnyi értéke ( Ft ) .................       :   4 byte

20.  KI számláló pillanatnyi értéke ( Ft ) .................        :   4 byte

21.  TÉT számláló pillanatnyi értéke ( Ft ) ...............       :   4 byte

22.  NYER számláló pillanatnyi értéke ( Ft ) .............        :   4 byte

23.  JSZÁM számláló pillanatnyi értéke .............              :   4 byte

3. 3.  ADATKIOLVASÁS, ADATBEÍRÁS

A pénznyerő automata  IEK  adatainak a gép bekapcsolt állapotában mindig elérhetőnek kell lenni. Ez azt jelenti, hogy konfigurálatlan IEK-nek is kommunikációra kész állapotban kell működnie. A bekapcsolás után ez az alapértelmezett működési mód.  

Az IEK-t úgy kell műszakilag megvalósítani, hogy a korábban részletesen ismertetett egységes csatlakozófelületen keresztül a tárolt számlálóértékeket megváltoztató adatátírás ne valósulhasson meg. Ez azt jelenti, hogy a számlálóértékek megváltoztatását, átírását bármilyen formában végrehajtó parancs, ilyet megvalósító hardver, vagy szoftver megoldás az IEK-be nem építhető be.

Az  IEK – PA  adatkommunikációs együttműködésének biztosítania kell, hogy a PA-n csak akkor legyen kezdeményezhető új játék, ha az  IEK az előző játék minden előírt adatát rögzítette.

A fenti követelmények betartása a gyártók felelőssége.

3. 4. ELLENŐRZŐÖSSZEG

Alapvető fontossággal bír, hogy az átvitt adatok az átvitel során lehetőleg ne sérüljenek. Ez természetesen ideális elvárás, mert mindig fennáll az adatromlás veszélye. Gondoskodni kell tehát arról, hogy a hibás adatokat detektálni lehessen. Ez egyszerűen és hatékonyan az adatfolyamhoz kapcsolt 2 bájtos ellenőrzőösszeg (checksum) alkalmazásával valósítható meg. Amennyiben a vevő a checksum ellenőrzésekor eltérést észlel, a vett adatokat nem fogadja el és az adatátvitel ismétlését kéri. Ez a módszer addíciós, modulo checksum számítást jelent, vagyis összeadásra épül.

 A korábban ismertetett adatcsoportokat tekintve látható, hogy az átvitelre szánt leghosszabb adat 64 byte. Ebből következik, hogy a checksum összege kisebb, mint  0FFFFH (65535), tehát a checksum egyszerű összeadással számítható. Azonban abban az esetben, ha az átvitt karaktersorozat csupa nullából állna, akkor az ellenőrzőösszeg is nulla lenne, tehát nem adna ellenőrzési lehetőséget. A felvetett probléma úgy küszöbölhető ki, hogy egyrészt az ellenőrző összegbe a kiadott parancsokat is beleszámítjuk ( ami a kódolásból adódóan soha nem nulla ), másrészt a 2 byte ellenőrzőösszegnek a parancs során átvitt karakterek összegének negáltját tekintjük. Ez az eljárás a szükséges nagy biztonságú adatellenőrzést megvalósítja.

                                       CHECKSUM = NOT ( SUM ( D1....Dx )

3. 5.     HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG,  HARDVERKULCS HASZNÁLATA

Az  IEK-t úgy kell megvalósítani, hogy az olvasási, illetve írási parancsok végrehajtása csak a hozzáférési jogosultság ellenőrzése után legyen lehetséges. A hozzáférési jogosultságnak négy szintjét kell kialakítani. Ezek a következők:

1.  OMH jogosultság
2.  SZF jogosultság
3.  HITELESÍTŐ LABOR jogosultság
4.  SZERVEZŐ jogosultság

A hozzáférési kódok biztonságos tárolására négy nem felejtő, programozható memória területet kell kialakítani. Az IEK-nek 64 db OMH kód, 64 db SZF kód, 32 db HIT. LABOR kód, 32 db SZERVEZŐ kódot kell azonosítani. Tehát így összesen 192 db hardverkulcskód beprogramozhatóságát kell biztosítani.

Az  OMH  minden olvasási és írási parancsot végrehajthat.

Az SZF minden olvasási parancsot végrehajthat, de csak az SZF kulcskód memóriaterületre írhat.

A HITELESÍTŐ LABOR nem kap írási jogosultságot, még a saját kulcskód memóriaterületére sem. A LABOR csak a szervező által is olvasható forgalmi adatokat láthatja (felsorolását lásd ott!). A LABOR kulcskód memóriaterületét nem olvashatja. A bedugott kulcs kódjának olvasási lehetősége megengedett.

A SZERVEZŐ a 32 db szervezői kód írásán kívül mást nem írhat; csak részleges olvasási jogosultságot kap! (Szervező kód írás: CDh, 01h…20h parancsok ) A SZERVEZŐ az összesített adatoknak csak azt a részét olvashatja ki, ami az ő tevékenységének időszakára esik. Ezt egyértelműen az IEK-nek kell biztosítani. (A konfigurációs adatok közül a 11. sorban lévő 'SZF bizonyítvány száma' elnevezésű adat változásához kell kötni a letiltást!)

A SZERVEZŐ által olvasható értékek:
ˇ számláló állások pillanatnyi értékei ( C0h, … C5h, CEh parancskódok )
ˇ napi, havi, negyedévi, évi összesített adatok ( C6h, … C9h parancskódok )
ˇ konfigurációs adatok ( CAh parancskódok )
ˇ szervező kulcskódok memóriatömbje ( CBh, 01h…20h parancsok )
ˇ bedugott kulcs kódjának olvasása ( CBh, 00h parancs )
ˇ dátum, idő adatok ( D1h parancskód )

Az SZF, OMH és HITELESÍTŐ LABOR funkciókat csak az IEK-be dugott, előzetesen feljogosított hardverkulccsal lehet elérni. A SZERVEZŐ ugyanígy hardverkulccsal , vagy a kiolvasó program használatakor a számítógép által kiadott kulcskód soros vonalon való átküldésével is megadhatja kulcsazonosító kódját ( CDh, 00h parancs ).

Kulcskód megadása nélkül az IEK hibajelzéssel ( parancskód + azonosító negáltját küldi vissza ) válaszol a soros porton küldött parancsra.

A gyártás után minden kulcskód területnek 00h bájtokat kell tartalmazni. Ennek a feltételnek a betartása nagyon fontos, mert így biztosítható, hogy az IEK-be bármelyik kulcskód szabadon beprogramozható legyen. Az első konfigurálás során az OMH három területre kulcskódot (kulcskódokat) ír be (kivétel a szervezői terület). Ezután ( a beírás után azonnal ) az IEK csak ezeket a kódokat használva működhet. Lehetőség van arra, hogy egy adott kódterület valamelyik kulcskódját megváltoztassák. Azonban mindig csak a belépő kulcskód jogosultsági területén lévő kulcskódok megváltoztatására van mód, a többi kódterület kulcskódjai nem módosíthatók (kivétel az OMH kulcs, mellyel bármely kódterületre lehet írni!).

Az utolsó 20 db OMH és SZF kulcshasználat eseményét naplózni kell. A naplózás tartalma: kulcskód, kulcs használat kezdet dátum-idő, kulcs használat vége dátum-idő. A kulcshasználat a belépő kulccsal végrehajtott első parancs kiadásával kezdődik és akkor van vége

- amikor a belépett kulcs helyett másikat dugnak be, vagy
- soros porton kezdeményezett parancs kiadásakor már nincs jelen a belépett kulcs, vagy
- nincs kiadva soros porton parancs, de 5 másodperc eltelte után már nincs jelen a belépett kulcs.

Ha a tár megtelt mindig a legrégebbi eseményt írja felül.

Kulcskód programozás szabályai:

 • Az OMH, SZF, SZERVEZŐ kódterületen, ha nincs még beprogramozott kulcskód, azaz a tárterület üres, akkor oda 1 db kulcskód szabadon beírható. Minden további művelet azonban feljogosított kulcsot, kódot igényel.
 • A HITELESÍTŐ LABOR kódterülete csak az OMH kulcskód beprogramozása után, feljogosított hardverkulcs jelenlétében írható, olvasható.
 • Az OMH, SZF, HITELESÍTŐ LABOR kulcskódokat az OMH szakembere írja be első hitelesítés során, flopiról.
 • Ha az adott kódterület nem üres, akkor minden művelethez a jogosult kulcsnak, kódnak jelen kell lenni. Új kulcskód beírása, régi törlése csak egy feljogosított kulccsal lehetséges.
 • Új kulcskódot csak üres helyre szabad írni, így elkerülhetők a téves átírás miatti kódvesztések.
 • Jogosult OMH kulccsal bármelyik kódterületre szabad írni.
 • A SZERVEZŐ a kulcskódját soros porton keresztül is beküldheti ( CDh, 00h parancs ), de annak érvényessége csak egy parancs végrehajtásáig tart. (Ezt pl. a kiolvasó program segítségével teheti meg. Ilyen módon, ugyan lassabban, de bedugott hardverkulcs nélkül is olvashat a szervező.)
 • Egy bedugott kulcs kódja számítógépes mentés céljából soros porton kiadott paranccsal kiolvasható. ( CBh,00h parancs )

 

3. 6. VEZÉRLŐPARANCSOK LEÍRÁSA, KÓDOLÁS

Ahhoz, hogy az IEK-kel kommunikálni lehessen, egységes vezérlőparancsokra van szükség. A vezérlőparancsok csak akkor tudnak egyértelmű utasításokat végrehajtani, ha a végrehajtás mikéntje pontosan meghatározott. A részletes leírást az alábbi felsorolás tartalmazza:

 •         A játék során a játékos játékának függvényében a pillanatnyi  BE, KI, TÉT, NYER, JSZÁM  számlálók értéke folyamatosan nő, a  NYMAX  tároló értéke pedig felülíródik, amikor a tároltnál nagyobb, vagy azzal egyenlő nyeremény következik be. A  NYMAX értékével egyidejűleg a nyerés időpontja ( óra, perc ) is rögzíteni kell.
 • Minden start után a JSZÁM eggyel növekszik.
  Szükséges tárterület:  26 byte
 •         A napi adatok a pillanatnyi számlálóértékek azon része, ami az adott napra esik. Egy nap adatainak tárolásához 25 byte tárterület kell. Összesen 31 nap adatait kell eltárolni, tehát 31 db sorszámozott (1...31) terület kell.
 • Szükséges tárterület: 31 x 25 = 775 byte
 •         A havi adatok a pillanatnyi számlálóértékek azon része, ami az adott hónapra esik. Egy hónap adatainak tárolásához 18 byte tárterület kell. Összesen 61 hónap adatait kell eltárolni, tehát 61 db sorszámozott (1…61) terület kell.
 • Szükséges tárterület: 61 x 18 = 1098 byte
 •         A negyedévi adatok a pillanatnyi számlálóértékek azon része, ami az adott negyedévre esik. Egy negyedév adatainak tárolásához 18 byte tárterület kell. Összesen 21 negyedév adatait kell eltárolni, tehát 21 db sorszámozott (1…21) terület kell.
 • Szükséges tárterület: 21 x 18 = 378 byte
 •         Az évi adatok a pillanatnyi számlálóértékek azon része, ami az adott évre esik. Egy év adatainak tárolásához 17 byte tárterület kell. Összesen 6 év adatait kell eltárolni, tehát 6 db sorszámozott (1…6) terület kell.

Szükséges tárterület: 6 x 17 = 102 byte

A  pillanatnyi, napi, havi, negyedévi, évi  értékeket rögzítő számlálók egy időben működnek. Tehát amikor az IEK-be az előírásnak megfelelő adatok beérkeztek, azokat a számlálók mindegyikének rögzítenie kell. Amikor egy nap eltelt, akkor az új adatokat a következő sorszámú napi területre az új dátummal (év, hó, nap = 3 byte) együtt kell beírni. Ha eltelt egy naptári hónap, akkor az új adatokat a következő sorszámú havi területre az új dátummal (év, hó, nap = 3 byte) együtt kell beírni. Az adatok rögzítését a fent leírt módon kell megvalósítani a negyedévi, évi adatok esetén is. Az előbbiek szerint a számlálóértékek a működés során folyamatosan növekszenek. A különböző időszakok (nap, hónap, negyedév, év) eltelte után egy új sorszámú tárterületre írva folytatódik a számlálás. Következésképpen a korábbi adatok már nem változhatnak.

A folyamatos és biztonságos adatrögzítés követelményei miatt meg kell oldani, hogy az OMH által beírt konfigurálási adatokat illetéktelen ne változtathassa meg. Ennek elkerülésére bármely konfigurálási adat megváltoztatásakor az addigi konfigurálási adatokat, valamint a korábban említett pillanatnyi számlálóértékek (BE, KI, TÉT, NYER) dátum és idő szerint el kell menteni. Ezt az adatterületet semmilyen külső paranccsal nem írható, csak olvasható formában kell kialakítani. Összesen 20 konfigurálási adattáblázat adatait kell eltárolni, tehát 20 db sorszámozott (1...20) terület kell.

Szükséges tárterület: 20 x 371 = 7420 byte

Mivel az adatgyűjtés az idő függvényében valósul meg, a valós idejű óra (real time clock) beállítási adatait is a konfigurálási adatokhoz hasonlóan dátum és idő szerint menteni kell. Mentésre kerül az új dátum és idő, amire az órát átállították, valamint ezzel egyidejűleg az átállítás előtti régi dátum és idő is. Ezenkívül a naptári könyvelést kezelő rutinokat úgy kell kialakítani, hogy a dátum és idő megváltoztatása a számlálók értékeit, a napi, havi, negyedéves, éves zárások helyességét ne befolyásolja és a jogszabályban előírt 5 éves időtartamon belül a nyári-téli időszámítást automatikusan vegye figyelembe. Összesen 60 óra beállítási adatot kell eltárolni, tehát 60 db sorszámozott (1...60) terület kell.

Szükséges tárterület: 60 x 10 = 600 byte

Ha az eseménynaplózási adatok (konfigurálási adatok, óra beállítási adatok) számára fenntartott memóriaterületek betelnek és újabb naplózás történik akkor a legrégebbi eseménynaplózott adatok íródjanak felül.

Az írási, olvasási hozzáférési jogosultságok hardverkulccsal kódoltak. A korábban ismertetett hardverkulcs  8 byte kódinformációt tartalmaz. Összesen 192 db kulcskód számára kell tárhelyet biztosítani, tehát 192 db sorszámozott (1...192) terület kell.

Szükséges tárterület: 192 x 8 = 1536 byte

Az  SZF és  OMH  kulcshasználatát naplózni kell. Az eseménynaplózás tartalmazza a belépett kulcs kódját, a belépés dátumát-idejét, a kilépés dátumát-idejét. Ehhez 18 byte  memóriára van szükség. Összesen 2 x 20 db = 40 db kulcshasználat naplózását kell megoldani, tehát 2 x 20 db sorszámozott (1...20) terület kell.  

Szükséges tárterület: 2 x 20 x 18 = 720 byte

A konfigurálási adatok beírása csak valamelyik OMH jogosítványú kulccsal lehetséges. Az összes konfigurálási adat beírásához a konfiguráló számítógépnek 18 db különböző írási parancsot kell kiadni (CCh, 01h…12h parancsok). A konfigurálás csak ezek helyes végrehajtása után teljes. Az IEK számítógépes kezelőprogramját úgy kell megvalósítani, hogy az a konfigurálási táblázatot a műveletvégzések (írás, olvasás) tekintetében egy egységként kezelje. Ha a teljes konfiguráláshoz, vagy a konfigurálási adatok beolvasásához szükséges összes parancs helyes végrehajtása nem történt meg, akkor a programnak a kezelőt erre a tényre egyértelmű hibajelzéssel figyelmeztetnie kell. A konfigurálási táblázat eseménynaplózott adatait ugyancsak egy egységként kell kezelni. Ezek adatai is összefüggenek, csak a mentett konfigurálási tábla teljes kiolvasása után értelmezhetők.
( E1h…F4h, 01h…18h parancsok )

Az egyes memóriaterületeket azért kell sorszámmal ellátni, mert az adatok kiolvasása során ezzel a sorszámmal hivatkozunk a területre. Ez a szám egyben a soros kommunikációs kapcsolat keretazonosítója is, tehát hibás átvitel esetén pontosan tudható, melyik adat ment át helyesen, és melyik hibásan. Így az adatátvitelt nem kell mindig elölről kezdeni, csak a hibás rész átvitelét kell megismételni.

Az olvasási parancs felépítése:

( olvasó eszköz küldi az IEK felé )

PARANCSKÓD, AZONOSÍTÓ -------> adás

( 2 byte )

..................................................................................................

( IEK küldi az olvasó eszköz felé )

vétel <------- PARANCSKÓD, AZONOSÍTÓ, ADATOK, CHECKSUM

(visszaadja)

Olvasáskor tehát az olvasást kezdeményező eszköz ( PC, printer, stb. ) a 2 bájtos olvasási parancs ( parancskód + azonosító ) kiadásával kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. Ha a kapcsolatfelvétel sikeres,  az IEK előállítja a válasz karaktersorozatot, amit kiegészít a 2 byte ellenőrzőösszeggel. Az olvasó eszköz a visszakapott választ megvizsgálja. A visszaküldött parancskód + azonosító bájtokból  eldönti, hogy arra választolt-e az IEK amit kérdezett, másrészt a checksum segítségével ellenőrzi a kapott adat(ok) helyességét.

Az írási parancs felépítése:

( író eszköz küldi az IEK felé )

PARANCSKÓD, AZONOSÍTÓ, ADATOK, CHECKSUM -------> adás

( 2 byte )

..................................................................................................

( IEK tárolja és visszaküldi az író eszköz felé, ha a checksum jó )

vétel <------- PARANCSKÓD, AZONOSÍTÓ, ADATOK, CHECKSUM

(visszaadja)

( IEK visszaküldi az író eszköz felé, ha a checksum rossz )

vétel <------- NEGÁLT (PARANCSKÓD, AZONOSÍTÓ)

(visszaadja)

Íráskor tehát az írást kezdeményező eszköz ( PC, Notebook, stb. ) az írási parancs (parancskód + azonosító + adatok + checksum) kiadásával kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. Ha a kapcsolatfelvétel sikeres,  az IEK eltárolja a karaktersorozatot, amit a 2 byte ellenőrzőösszeggel leellenőriz. Ha az ellenőrzés eredménye helyes, az IEK elkönyveli a küldött adatokat és az egész általa vett karaktersorozatot visszaküldi az írást kezdeményező felé. Ha az átvitel hibás volt, vagyis az ellenőrzés eredménye helytelen, akkor az IEK a parancskód + azonosító negáltját küldi vissza. Ezután az írást kezdeményező összehasonlítja az általa kiadott és vett adatokat. Eltérés esetén az írási parancsot megismétli.

Fontos !!!

1. A mentett napi, havi, negyedévi, évi adatok olvasásakor a szervező által a nem olvasható területre kiadott olvasási parancsokra adott válasz minden adatbájtjának (dátum, idő, számlálóérték) FFh értéknek kell lenni. A kiolvasó eszköznek az FFh karakterekből fel kell ismerni, hogy az olvasott rekesz tartalma az adott esetben nem megjeleníthető. Ennek biztosításához a kiolvasó szoftvernek a következőket kell megvalósítania: Konfigurációs adatok változtatásakor - melyhez mentés kapcsolódik - a napi, havi, negyedéves, éves tömbök aktuális dátumhoz kötődő blokkja az induló számlálóállással felülíródik ( az aktuálisnál korábbi tömbök nem változnak! ). Így biztosítható, hogy szervező változása esetén visszamenőleges adatokhoz ne lehessen hozzáférni. Adatvesztést a konfigurációs adatváltozáshoz kötött lementett konfigurálási eseménynaplók nem engednek meg.

2. Olvasás és írás esetén az átvitelre kerülő adatok között több bájtos hexadecimális számok is vannak. Ezek átvitele elsőként mindig a legkisebb helyiértékű bájttal (lsb) kezdődik és a legnagyobb helyiértékű (msb) bájttal fejeződik be.

3. A valósidejű óra adatai BCD formátumban értelmezettek, ezen adatok átvitelekor az év adat kerül elsőként kiadásra, a perc adat utolsónak. Tehát az átviteli sorrend : év, hónap, nap, óra, perc

4. Az óra adatok esemény naplózásakor először a régi adat kerül átvitelre, majd utána az új, beállított óra adat.

5. Az ASCII adatok átvitelekor az első beírt karakter elsőként kerül átvitelre, az utolsó karaktert utoljára kell kiadni.

6. A kulcskódok soros porton való átvitelekor elsőnek a family kód bájtja, utolsónak a CRC bájt kerül átvitelre. A kulcskódok lemezre menthetők, onnan beolvashatók. A lementett kulcsfájl maximum 512 db hexadecimális karakterből áll, mégpedig úgy, hogy az első 8 bájt az első kulcs kódja, a következő 8 bájt a második kulcs kódja, és így tovább az utolsó azaz 64. kulcs kódja az utolsó 8 bájt.

7. Az adatátvitel során a soros aszinkron módon kiadott adatok feldolgozását az utolsó karaktert követő legalább 200 ms várakozás után lehet megkezdeni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a folyamatosan átvitt karakterek között ennél nagyobb idő nem telhet el.

Számlálók értékeinek olvasási parancsai:

     Parancskód,     Azonosító,            Válasz adatok

BE (pill.):                    C0h,    xx h,                C0h, xx h,   4 byte adat, 2 byte check,            

KI  (pill.):                    C1h,    xx h,                C1h, xx h,   4 byte adat, 2 byte check,            

TÉT (pill.):                  C2h,    xx h,                C2h, xx h,   4 byte adat, 2 byte check,            

NYER (pill.):                C3h,    xx h,                C3h, xx h,   4 byte adat, 2 byte check,            

NYMAX (pill.):              C4h,    xx h,                C4h, xx h,   6 byte adat, 2 byte check,     

JSZÁM (pill.):               C5h,    xx h,                C5h, xx h,   4 byte adat, 2 byte check,            

MIND (pill.):                 CEh,    xx h,                CEh, xx h, 26 byte adat, 2 byte check,           

/ MIND ---> ( BE, KI, TÉT, NYER, NYMAX, JSZÁM, ÓRA, PERC ) egyszerre olvasva /
/Ez azt jelenti, hogy CEh, parancskód kiadásakor a válasz BE, KI, TÉT, NYER, NYMAX, ÓRA, PERC, JSZÁM sorrendben érkezik /

/ Azonosító:  xx  jelölésű karakter bármi lehet /


NAPI (1.):              C6h,    01h,                 C6h, 01h, 25 byte adat, 2 byte check,                        

NAPI (2.):              C6h,    02h,                 C6h, 02h, 25 byte adat, 2 byte check,

.

.

NAPI (31.):            C6h,    1Fh,                 C6h, 1Fh, 25 byte adat, 2 byte check,


HAVI (1.):              C7h,    01h,                 C7h, 01h, 18 byte adat, 2 byte check,                        

HAVI (2.):                   C7h,    02h,                 C7h, 02h, 18 byte adat, 2 byte check,

.

.

HAVI (61.):                 C7h,    3Ch,                C7h, 3Ch, 18 byte adat, 2 byte check,

 

N.ÉVI (1.):        C8h,    01h,                 C8h, 01h, 18 byte adat, 2 byte check,                             

N.ÉVI (2.):           C8h,    02h,                 C8h, 02h, 18 byte adat, 2 byte check,

.

.

N.ÉVI (21.):          C8h,    14h,                 C8h, 14h, 18 byte adat, 2 byte check,


ÉVI (1.):               C9h,    01h,                C9h, 01h, 17 byte adat, 2 byte check,                        

ÉVI (2.):               C9h,    02h,                 C9h, 02h, 17 byte adat, 2 byte check,

.

.

ÉVI (6.):                 C9h,    05h,                 C9h, 05h, 17 byte adat, 2 byte check,


Konfigurációs adatok olvasási, írási parancsai:

Olvasás:           CAh  paranccsal

Írás:                 CCh  paranccsal

                                             Parancskód,        Azonosító,                 Válasz / Adatok


gyártási adatok

1.      PA típusa:                          CAh,       01h,        :  CAh, 01h, 16 byte adat, 2 byte ch,

2.      PA gyári száma:                             CAh,       02h,        :  CAh, 02h, 16 byte adat, 2 byte ch,

3.      PA gyártási időpontja:                   CAh,       03h,        :  CAh, 03h, 16 byte adat, 2 byte ch,


OMH adatok

4.      PA hitelesítési engedély száma:                CAh,      04h,        :  CAh, 04h, 16 byte adat, 2 byte ch, 

5.      PA hitelesítési engedély érv. ideje:           CAh,       05h,        :  CAh, 05h, 16 byte adat, 2 byte ch, 

6.      Programkártya gyártási száma:      CAh,       06h,        :  CAh, 06h, 16 byte adat, 2 byte ch,

7.      OMH azonosítási szám:                 CAh,       07h,        :  CAh, 07h,   8 byte adat, 2 byte ch,  

8.      Hitelesítő kód:                             CAh,       08h,        :  CAh, 08h,   2 byte adat, 2 byte ch,  

9.      Hitelesítés időpontja:                    CAh,       09h,        :  CAh, 09h, 16 byte adat, 2 byte ch,

10.    10. Hitelesítő labor (HL) kód:          CAh,       0Ah,       :  CAh, 0Ah,   2 byte adat, 2 byte ch,


sz. szervező adatai

11.  SZF bizonyítvány száma:                CAh,       0Bh,        :  CAh, 0Bh, 16 byte adat, 2 byte ch,       

12.  Sz.játék szervező neve:                 CAh,       0Ch,       :  CAh, 0Bh, 64 byte adat, 2 byte ch,

13.  Sz.játék szervező címe:                  CAh,       0Dh,       :  CAh, 0Ch, 64 byte adat, 2 byte ch,


száml. kezdeti adatai

14.  Számlálók lépésértéke (Ft):                  CAh,       0Eh,        :  CAh, 0Eh,   2 byte adat, 2 byte ch,

15.  BE számláló induló értéke (Ft):              CAh,       0Fh,        :  CAh, 0Fh,   4 byte adat, 2 byte ch,

16.  KI számláló induló értéke (Ft):              CAh,       10h,        :  CAh, 10h,   4 byte adat, 2 byte ch,

17.  TÉT számláló induló értéke (Ft):           CAh,       11h,        :  CAh, 11h,   4 byte adat, 2 byte ch,

18.   Megjegyzés                                      CAh,       12h,        : CAh, 12h, 64 byte adat, 2 byte ch,

A NYER, NYMAX és JSZÁM számlálók értéke konfigurálás után automatikusan törlődik, azaz új konfigurálásnál mindig 0 értékről indul.

/ Íráshoz értelemszerűen a  CCh  parancskódot kell használni. /

Kulcskód karakterek olvasási, írási parancsai:

                               Parancskód,   Azonosító, Válasz adatok

                                  

OMH KÓD OLVASÁS.:          CBh,    81h...C0h,      CBh, 81h..C0h, 8 byte adat, 2 byte ch,            

OMH KÓD ÍRÁS:                  CDh,    81h...C0h,      CDh, 81h..C0h, 8 byte adat, 2 byte ch,            


SZF. KÓD OLVASÁS.:            CBh,    41h...80h,       CBh, 41h..80h, 8 byte adat, 2 byte ch,            

SZF. KÓD ÍRÁS:                   CDh,    41h...80h,       CDh, 41h..80h, 8 byte adat, 2 byte ch,            


HIT.LABOR KÓD OLV.:           CBh,     21h…40h,        CBh, 21h…40h, 8 byte adat, 2 byte ch,

HIT.LABOR KÓD ÍRÁS:           CDh,     21h…40h,       CDh, 21h…40h, 8 byte adat, 2 byte ch,


SZERVEZŐ KÓD OLV.:       CBh,    01h...20h,       CBh, 01h..20h, 8 byte adat, 2 byte ch,            

SZERVEZŐ KÓD ÍRÁS:       CDh,    01h...20h,       CDh, 01h..20h, 8 byte adat, 2 byte ch,            


BEDUGOTT KULCS
KÓDJÁNAK OLVASÁSA:        CBh,       00h,         CBh, 00h, 8 byte adat, 2 byte ch,            

SZERVEZŐ AZONOSÍTÓ
MEMÓRIA ÍRÁSA:                CDh,       00h,         CDh, 00h, 8 byte adat, 2 byte ch,            


 

 

Valós idejű óra dátum, idő adatok olvasási, írási parancsai:

                     Parancskód,   Azonosító,            Válasz adatok

                                  

DAT.,IDŐ OLV.:        D1h,    xx h,                D1h, xx h, 5 byte adat, 2 byte check,            

DAT.,IDŐ ÍRÁS:        D2h,    xx h,                D2h, xx h, 5 byte adat, 2 byte check,            

 

 

Óra be(át)állítási, konfigurálási eseménynapló olvasási parancsai:

                            Parancskód,            Azonosító,       Válasz / Adatok

ÓRA ÁLL. (1.):                       E0h,     01h,                 E0h, 01h, 10 byte adat, 2 byte check,           

ÓRA ÁLL. (2.):                       E0h,     02h,                 E0h, 02h, 10 byte adat, 2 byte check,

.                                                                                                                                           

.                                                                                

ÓRA ÁLL. (60.):                     E0h,     3Ch,                E0h, 3Ch, 10 byte adat, 2 byte check,


KONFIG. (1.):                        E1h,     01h...18h          1. Elmentett konfig. tábla adatok,

KONFIG. (2.):                        E2h,     01h...18h          2. Elmentett konfig. tábla adatok,

.

.                                                                                

KONFIG. (20.):                      F4h,     01h...18h         20. Elmentett konfig. tábla adatok,


SZF, OMH  kulcshasználat esemény naplók olvasási parancsai:

                            Parancskód,            Azonosító,       Válasz / Adatok

SZF KULCSH. (1.):                F5h,     01h,                 F5h, 01h, 18 byte adat, 2 byte check,          

SZF KULCSH. (2.):                F5h,     02h,                 F5h, 02h, 18 byte adat, 2 byte check,

                                                                                                         

.                                                                                

SZF KULCSH. (20.):             F5h,     14h,                 F5h, 14h, 18 byte adat, 2 byte check,


OMH KULCSH. (1.):             F6h,     01h,                 F6h, 01h, 18 byte adat, 2 byte check,

           

OMH KULCSH. (2.):             F6h,     02h,                 F6h, 02h, 18 byte adat, 2 byte check,

.                                                                                

OMH KULCSH. (20.):           F6h,     14h,                 F6h, 14h, 18 byte adat, 2 byte check,

Kapcsolódó letöltések