menu_fooldal
menu_bemutat
menu_arlista
menu_termekek
menu mark IEK
menu mark Multiplay kabinet
GSM távfelügyeleti
rendszer
Adatbázis kezelő
menu_bemutat
PA kitek
PA viszonteladás
PA felújítás
MKEH hitelesítés
Szervíz
Tudástár
Szaktanácsadás
menu_bemutat
menu_bemutat

Integrált Ellenőrző Készülék Protokoll


Az Integrált Ellenőrző Készülék (IEK) a 21/2000. (V.18.) PM rendeletben írtaknak, valamint az OMH által meghatározott Műszaki Követelmények előírásainak megfelelő adatrögzítő. A magyarországi üzemeltetésre gyártott pénznyerő automatákba a típusengedélyeknek megfelelően beépíthető. Az automaták gyártói soros porton keresztül minden vezérlőrendszerhez egyszerűen hozzáilleszthetik. A GÉP-IEK közötti kommunikáció protokollja honlapunkról is letölthető.

A Ring Games Kft. által gyártott Integrált Ellenőrző Készülék az egyik legbiztonságosabban működő pénznyerő automata adatrögzítő. Egyes és kettes kategóriájú pénznyerő automatákban eddig több, mint 34.000 darab működik belőle. Profi szervizháttérrel és műszaki kollégákkal minden felmerülő problémát megoldunk. Több nyelven beszélő munkatársaink angol és német nyelvű szakmai egyeztetésre is képesek.

Az IEK-val kapcsolatos specifikációs adatok megtalálhatók az Országos Mérésügyi Hivatal által kiadott Műszaki követelmények c. dokumentumban. Ez általános információkat tartalmaz az egész rendszerrel kapcsolatban és ezen ismeretek megléte szükséges az IEK pénznyerő automatához való illesztéséhez

Az Integrált Ellenőrző Készülék általunk kifejlesztett kezelőprogramjának üzemeltetői verzióját ingyenessé tettük, amely honlapunkról térítésmentesen letölthető. A gyártáshoz, ellenőrzéshez szükséges teljes verziót regisztráció után a felhasználóknak elküldjük.

Elérhetőségünk:
8200 Veszprém, Csillag u. 16/A
Tel.:+36-88-421 689 Fax: +36-88-406 545
E-mail: info@ring.hu, Web: www.ring.hu

A Ring Games Kft. vállalja, hogy a későbbiekben esetleges jogszabályi változások miatt szükséges programmódosításokat térítésmentesen elvégzi. A beépített termékre a pénznyerő automata jogszabályban rögzített élettartamára (5 év) szakszervíz ellátást biztosít.


Protokoll a Ring Games IEK és a PA közötti kommunikációra


Adatátviteli szabvány: RS232C aszinkron soros adatátvitel, š15V vagy 0-5V jelszintekkel (hardveresen beállítható az IEK-n)
További jellemzők: 1 startbit, 8 adatbit, 1 stopbit, paritás nincs, sebesség 9600bps.
Összekötés típusa: DTE-DTE kétirányú, 3 vezetékes null-modem (RxD, TxD, GND).
Tápfeszültség: 9-24V DC

Parancsok, adatátvitel

A PA-IEK adatkommunikációs együttműködésnek biztosítania kell, hogy a PA-n csak akkor legyen kezdeményezhető új játék, ha az IEK az előző játék minden előírt adatát rögzítette. IEK hiba esetén az au
A parancsok két csoportba oszthatók funkciójuk szerint:

Pénzforgalmi parancsok

BE számláló D3h
KI számláló D5h
TÉT számláló DAh
NYER számláló DCh

Diagnosztikai parancsok

Állapot lekérdezés F0h
IEK azonosítás F1h
Számláló lekérdezés EEh
Hibás kommunikáció napló lekérdezés E1h és E2h
A pénzforgalmi parancsokkal növelhetők az IEK számlálóinak értékei, a diagnosztikai parancsokkal az IEK működéséről kaphatunk információkat.


Az alábbi táblázat az egyes parancsok elérhetőségét mutatja a különböző IEK verziókban.

 
4 byte-os IEK*
5 byte-os IEK*
V36 előtt
V36-tól
V45 előtt
V45-től
D3h
x
x
x
x
D5h
x
x
x
x
DAh
x
x
x
x
DCh
x
x
x
x
F0h
-
-
x
x
F1h
-
x
-
x
EEh
-
x
-
x
E1h és E2h
-
x
-
-

* - A 4 byte-os IEK a számláló adatokat négy, az 5 byte-os IEK öt bájton tárolja.tomatának azonnal fel kell függesztenie működését.

Pénzforgalmi parancsok


PA -->IEK

Parancskód (1 byte), adatok forintban (3 byte), checksum (2 byte)
A byte-okat folyamatosan lehet küldeni, két byte közötti idő maximum 400 ms lehet.

Válasz az adatok feldolgozása után:


IEK -->PA

Ha a feldolgozás sikeres:

Parancskód (1 byte) -10 ms késleltetés után - Parancskód (1 byte)

Ha a feldolgozás sikertelen:

Parancskód negált (1 byte) -10 ms késleltetés után - Parancskód negált (1 byte)

A két byte közötti 10ms idő alatt újabb parancs nem érkezhet !

Parancskódok:

BE: D3h
KI: D5h
TÉT: DAh
NYER: DCh

Checksum számítása:

CHKSUM=NOT(Parancskód+adat0+adat1+adat2) - 2 byte-os hexadecimális szám
először átvitt byte=LSB


Forint adatok:

3 byte-os hexadecimális szám, először átvitt byte=LSB

Példa: 100 Ft-os érme bedobása

PA-->IEK: D3h, 64h, 00h, 00h, C8h, FEh
IEK-->PA: D3h delay(10ms) D3h (ha a feldolgozás sikeres)

vagy

IEK-->PA: 2Ch delay(10ms) 2Ch (ha a feldolgozás sikertelen)

 

Diagnosztikai parancsok

 

Állapot lekérdezés - F0h

A parancs az utolsó sikeresen tárolt adatokat és az IEK óra aktuális állását adja vissza.

PA -->IEK


F0 00 00 00 0F FF (6 byte)


IEK--> PA

F0 aa bb cc dd ee éé hh nn óó pp mm chklo chkhi (14 byte)

aa számláló, minden sikeres adattárolás után növekszik eggyel. aa=0xFF után aa=00. IEK gyártásakor nullázódik, utána folyamatosan növekszik. Gép indulásakor ki kell olvasni a szinkronizálás miatt.
bb sikeresen tárolt adatok paracsbájtja (0xD3 vagy 0xD5 vagy 0xDA vagy 0xDC)
cc,dd,ee sikeresen tárolt adatok forintértéke, cc-lobyte, ee-hibyte
éé hh nn óó pp mm IEK óra aktuális állása BCD formátumban (független a könyvelt adatoktól - év,hó,nap,óra,perc,másodperc)
chklo, chkhi Checksum low és high byte. Számítása mint az adatküldésnél.

 

IEK azonosítás - F1h

A parancs az IEK gyári számát és egy egyedi gyártó azonosítót adja vissza. A gyártó azonosítót illetően kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

PA -->IEK

F1 00 00 00 0E FF (6 byte)


IEK --> PA

F1 aa bb cc dd chklo chkhi (7 byte)

aa vásárló cég azonosító kód low byte
bb vásárló cég azonosító kód high byte
cc gyártási szám low byte
dd gyártási szám high byte

 

Számláló lekérdezés - EEh

Ezzel a paranccsal az IEKben tárolt számlálók aktuális értékét olvashatjuk ki.

PA --> IEK

EE 00 00 00 11 FF (6 byte)


IEK --> PA


-----5 byte-os IEK (V45)

EE + 30 byte szamlalo adatok + 2 byte chksum (33 byte)

Számláló adatok szerkezete:

BE0 BE1 BE2 BE3 BE4 KI0 KI1 KI2 KI3 KI4 TET0 TET1 TET2 TET3 TET4 NYER0 NYER1 NYER2 NYER3 NYER4 NYMAX0 NYMAX1 NYMAX2 NYMAX3 NYMAXORA NYMAXPERC JSZAM0 JSZAM1 JSZAM2 JSZAM3

ahol BE0 = BE számláló 0.byte (LSB)


-----4 byte-os IEK (V36)

EE + 26 byte számláló adatok + 2 byte chksum (29 byte)

Számláló adatok szerkezete:

BE0 BE1 BE2 BE3 KI0 KI1 KI2 KI3 TET0 TET1 TET2 TET3 NYER0 NYER1 NYER2 NYER3 NYMAX0 NYMAX1 NYMAX2 NYMAX3 NYMAXORA NYMAXPERC JSZAM0 JSZAM1 JSZAM2 JSZAM3


Belső memória checksum hiba esetén (számlálók nem olvashatók)

11h delay(10ms) 11h

Hibás kommunikáció napló lekérdezés - E1h és E2h

Az IEK naplózza ha a gép felől érvénytelen adatok érkeznek (hibás checksum, kevesebb mint 6 byte, érvénytelen parancskód). Ezek a parancsok ezeket a hibás adatokat küldik vissza.

Az IEK az utolsó nyolc ilyen eseményt tárolja. Az E1h parancs az első négy eseményt, az E2h a második négy eseményt adja vissza. A nyolcadik esemény után az időben legrégebbi íródik felül.


PA -->IEK

E1 00 00 00 1E FF (6 byte) vagy
E2 00 00 00 1D FF (6 byte)


IEK --> PA

E1 vagy E2 + 4 * 16 byte naplózási adatok + 2 byte checksum (67 byte)


Naplózási adatok szerkezete:

1 byte vett byte-ok száma +
6 byte vett byte-ok +
5 byte vétel dátum adatok BCD formában (év, hó, nap, óra, perc) +
2 byte checksum a naplózási adatokra +
2 byte tartalom nélkül (16 byte)

Hibakezelés

Ha az IEK hibakódot küld vissza az adatokat még egyszer el kell küldeni. Ha másodszor is hibakódot küld az IEK, az automatának azonnal fel kell függeszteni a működést, több játék már nem játszható vele.
Ha az IEK nem válaszol a válaszidő alatt (400 ms) az automatának szintén fel kell függeszteni a működését.


IEK jelenlét teszt

Az IEK jelenlétének ellenőrzésére nincs külön parancs, a következő parancs kiadásával azonban lehetőség van a tesztre az adatok átírása nélkül.

PA-->IEK: D3h, 00h, 00h, 00h, 2Ch, FFh

válasz:

IEK-->PA: D3h delay(10ms) D3h


Időzítési paraméterek

IEK power-up idő 1.9 s
Byte timeout (a PA által küldőtt byte-okra) 400 ms
Tipikus IEK válaszidő 100 ms
Max. IEK válaszidő 400 ms

 

Integrált Ellenőrző Készülék -Műszaki adatok.Jelszintek a rendszer csatlakozón (RXD,TXD): 0-5V vagy š15V

beállítás JMP1 és JMP2 jumperekkek

Állapot LED:

bekapcsoláskor két felvillanás (rövid után hosszú) - az IEK
működőképes olvasási vagy írási eseménynél rövid felvillanás
pénznyerő automata adatainak fogadásakor rövid felvillanás


Integrált Ellenőrző Készülék- Mechanikai adatok